Polnische Katholische Gemeinde München

15.5.2011 Jubileusz 50-lecia kościoła św. Jana Nepomucena w Ludwigsfeld

fot. Barbara Małoszewska, Martin Himmel (03, 16, 29, 30, 31, 45, 46, 53), Maciej Osiadły (02, 49-52)