Polnische Katholische Gemeinde München

11.12.2011 30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Msza św. i Wieczór Pamięci

fot. Maciej Osiadły, Wojciech Majewski (zdj. 17, 20, 22, 25, 44, 57 – 59, 96, 97, 100-103),
Barbara Małoszewska (zdj. 48, 56, 73-77)